gói vắc xin cho trẻ em

DANH MỤC GÓI VẮC XIN (GÓI 0-12 THÁNG VÀ GÓI 0-24 THÁNG)
Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
(Gói 1) (Gói 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Pháp 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella(*) MMR-II Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và Cz VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Thủy đậu(**) Varivax Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Jevax Việt Nam 3
10 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
11 Thương hàn Typhim Vi Pháp 1
Tổng số (liều) 16 25
Giá gói (VNĐ) 12.577.000 17.840.000

(*) Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại vào lúc 12-15 tháng.
(**) Tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng

Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
(Gói 1) (Gói 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Pháp 3  4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4  4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella(*) MMR-II Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Thủy đậu(**) Varivax Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Jevax Việt Nam 3
10 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
11 Thương hàn Typhim Vi Pháp 1
Tổng số (liều) 17 26
Giá gói (VNĐ) 12.801.000 18.075.000

(*) Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại vào lúc 12-15 tháng.
(**) Tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng

Gói vắc xin Infanrix – Rotarix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
(Gói 1) (Gói 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix Bỉ 3  4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4  4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Thủy đậu(**) Varivax Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Jevax Việt Nam 3
10 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
11 Thương hàn Typhim Vi Pháp 1
Tổng số (liều) 16 25
Giá gói (VNĐ) 12.226.000 17.344.000

(*) Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại vào lúc 12-15 tháng.
(**) Tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng

Gói vắc xin Infanrix -Rotateq

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
(Gói 1) (Gói 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix Bỉ 3  4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4  4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella(*) MMR-II Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Thủy đậu(**) Varivax Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Jevax Việt Nam 3
10 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
11 Thương hàn Typhim Vi Pháp 1
Tổng số (liều) 17 26
Giá gói (VNĐ) 12.450.000 17.579.000

(*) Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại vào lúc 12-15 tháng.
(**) Tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng

Danh mục gói vắc xin cho trẻ 12-24 tháng

Gói vắc xin Infanrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix hexa Bỉ 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu (*) Synflorix Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Pháp 1
4 Thủy đậu Varivax Mỹ 2
5 Sởi -Quai bị -Rubella MMR-II Mỹ 1
6 Viêm não Nhật bản Jevax Việt nam 3
7 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
8 Thương hàn Typhim VI Pháp 1
Tổng số (liều) 12
Giá gói (VNĐ) 6,654,000

(*) Nếu trẻ đã tiêm đủ phác đồ 4 mũi thì giảm trừ mũi này trong gói

Gói vắc xin Hexaxim

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Pháp 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu (*) Synflorix Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Pháp 1
4 Thủy đậu Varivax Mỹ 2
5 Sởi -Quai bị-Rubella MMR-II Mỹ 1
6 Viêm não Nhật bản Jevax Việt nam 3
7 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
8 Thương hàn Typhim VI Pháp 1
Tổng số (liều) 12
Giá gói (VNĐ) 6,774,000

(*) Nếu trẻ đã tiêm đủ phác đồ 4 mũi thì giảm trừ mũi này trong gói

Gói vắc xin Pentaxim

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Pháp 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu (*) Synflorix Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Pháp 1
4 Sởi -Quai bị- Rubella MMR -II Mỹ 1
5 Thủy đậu Varivax Mỹ 2
6 Viêm não Nhật bản Jevax Việt nam 3
7 Viêm gan A+ B Twinrix Bỉ 2
8 Thương hàn Typhim VI Pháp 1
Tổng số (liều) 12
Giá gói (VNĐ) 6,702,000

(*) Nếu trẻ đã tiêm đủ phác đồ 4 mũi thì giảm trừ mũi này trong gói

DANH MỤC GÓI VẮC XIN PENTAXIM

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng
(Gói 1A) (Gói 1B)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix Bỉ 2
2 Tiêu chảy do rota virus Rotateq Mỹ 3
3 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Pháp  3 3
4 Viêm gan B Engerix B 0,5ml Bỉ  3 3
5 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4 4
6 Cúm Vaxigrip 0,25ml Pháp 2 2
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
9 Sởi- Quai bị – Rubella (*) MMR-II Mỹ 1 1
10 Thủy đậu Varivax Mỹ 1 1
Tổng số (liều) 19 20
Giá gói (VNĐ) 12.438.000 12.660.000

(*): Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại lúc 12- 15 tháng.