gói vắc xin cho phụ nữ mang thai

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC
SẢN XUẤT
GÓI 1 GÓI 2
1 Cúm Influvac 0,5ml Hà Lan 1 1
2 Sởi – Quai bị – Rubella MMR Mỹ 1 1
3 Thủy đậu Varivax Mỹ 1 1
4 Bạch hầu – ho gà – uốn ván Adacel Pháp 1 1
5 Viêm gan B Engerix B 1ml Bỉ 3
Tổng số(liều) 7 4
Giá gói (VNĐ) 3,200,000 2,370,000