gói vắc xin cho người lớn

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT GÓI 1 GÓI 2
1 Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván Adacel Pháp 1 1
2 Cúm Influvac 0.5ml Hà Lan 1 1
3 Sởi – Quai Bị – Rubella MMR Mỹ 2 2
4 Thủy đậu Varivax Mỹ 2 2
5 Viêm gan A+B Twinrix Bỉ 3
Tổng số (liều) 9 6
Đơn giá (VNĐ) 5.500.000 3.500.000

*** Dành cho nam, nữ, người chuẩn bị lập gia đình