VARIVAX – VẮCXIN NGỪA THỦY ĐẬU (MỸ)

Vắc xin ngừa Thủy Đậu
Lịch tiêm: 1 – 12 tuổi tiêm 1 lần
Độ tuổi: 13 tuổi – người lớn tiêm 2 lần các nhau 2 tháng
NSX: Mỹ
Thuốc kê toa: Theo chỉ định cuả Bác sĩ
LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
Hotline: 0902.641.979