MMR-II – VẮC XIN NGỪA SỞI, QUAI BỊ, RUBELLA (MỸ)

  • Vắc xin ngừa Quai bị, Sởi, Rubella
  • Lịch tiêm: 2 lần cách nhau 5 năm
  • Độ tuổi: 1 tuổi- người lớn
  • NSX: Mỹ
  • Thuốc kê toa: Theo chỉ định của Bác sĩ
  • LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu.
    Hotline: 0902.641.979