SYNFLORIX – VẮC XIN NGỪA PHẾ CẦU (BỈ)

Vaccine ngừa viêm phổi do phế cầu, Viêm tai giữa, VMN mũ không định typ
Lịch tiêm : 2 – 6 tháng tiêm 4 lần (0-1-2 và nhắc lại cách mũi 4 sau 6 tháng kể từ mũi 3)
: 7-11 tháng tiêm 2 lần (0-1)
: 1-5 tuổi tiêm 2 lần (0-2)
Độ tuổi : 02 tháng – 5 tuổi
NSX : Bỉ
Thuốc kê toa : Theo chỉ định của Bác Sĩ
Liên hệ : Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
Hotline: 0902.641.979