INFANRIX HEXA – VẮC XIN 6 TRONG 1 (PHÒNG 6 BỆNH: HO GÀ, BẠCH HẦU, UỐN VÁN, BẠI LIỆT, VIÊM GAN B VÀ CÁC BỆNH DO HIB)

  • Vắc xin 6 trong 1 Infanrix Hexa.
  • Lịch tiêm: 03 lần 2-3-4 tháng tuổi; hoặc 3,4,5 tháng tuổi hoặc 2,4,6 tháng tuổi.
  • Độ tuổi: 02 tháng 06 tháng tuổi, nhắc lại mũi 4 vào tháng 18 của trẻ.
  • NSX: Bỉ
  • Thuốc kê toa: Theo chỉ định của Bác Sĩ.
  • LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
    Hotline: 0902.641.979