MVVac – VẮC XIN PHÒNG SỞI (VIỆT NAM)

  • Vắc xin phòng sởi MVVac (Việt Nam)
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Thuốc kê toa: Theo chỉ định của Bác sĩ
  • LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
  • Hotline: 0902.641.979