TETANEA – HUYẾT THANH KHÁNG ĐỘC TỐ UỐNG VÁN (PHÁP)

  • Huyết thanh Tetanea khán độc tố uống ván
  • Lịch tiêm: 01 lần Ngay khi bị vết thương yếm khí.
  • Điều trị 15.000 UI /phát đồ, tùy theo mức độ điều trị theo chỉ định Bác Sĩ.
  • Độ tuổi: không giới hạn
  • NSX: Pháp
  • Thuốc kê toa: Theo chỉ định của Bác Sĩ
  • LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
  • Hotline: 0902.641.979