ROTARIX – VẮC XIN PHÒNG TIÊU CHẢY DO ROTA VIRUS (BỈ)

  • Vắc xin Rotarix (Bỉ) ngừa tiêu chảy do Rotavirus
  • Thuốc kê toa: Theo chỉ định của Bác sĩ
  • LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
  • Hotline: 0902.641.979