BCG – VẮC XIN PHÒNG LAO (VN)

  • Vắc xin BCG phòng Lao
  • Thuốc kê toa: Theo chỉ định của Bác sĩ
  • LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
  • Hotline: 0902.641.979