VAT – VẮC XIN PHÒNG BỆNH UỐNG VÁN (VN)

Vắc xin VAT ngừa uốn ván
Lịch tiêm: Phụ Nữ CTTCMR: 0-1-6-12-12 (5 lần trong 3 năm)
Tiêm ngay khi bị phơi nhiễm: 0-1 (kèm huyết thanh SAT khác vị trí tiêm vắc xin)
Độ tuổi: Không giới hạn.
NSX: Việt Nam
Thuốc kê toa: Theo chỉ định cuả Bác sĩ
LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
Hotline: 0902.641.979