ROTAVIN – Vắc xin ngừa tiêu chảy do ROTAVIRUS (Việt Nam)

  • Vắc xin Rotavin ngừa tiêu chảy do rotavirus
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Thuốc kê toa: Theo chỉ định của Bác sĩ
  • LH đặt hàng: Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Cầu
  • Hotline: 0902.641.979